ДИГИТАЛНО НАСИЉE

08.12.2020


Стицање дигиталних вештина које су неопходне за живот у 21. веку донеле су и нове врсте ризика  и насиља, а кључну улогу у развијању дигиталне писмености има одговорно и обазриво понашање приликом коришћења интернета.

Литература: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik-interaktivni.pdf (2.12.2020.) - Дигитално насиље - превенција и реаговање

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

 


<< Фестивал љубавне поезије - корисни линкови "ONLINE" НАСТАВА И УЛОГА ВАСПИТАЧА >>

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.