Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.