ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ

Извод Кућног реда Дома

 • устајање у 6,30 часова, недељом и празником у 8,30 часова;
 • издавање доручка од 6,30 до 8,30 часова, недељом и празником од 8,30 до 9,30 часова;
 • припрема за наставу односно организовано учење за ученике од 09,00 до 11,30 часова;
 • слободно време за ученике (које се може користити организовано и неорганизовано) од 11,30 до 16,30 часова;
 • издавање ручка од 11,00 до 15,30 часова, а суботом, недељом и празником од 13,30 до 14,30, с тим што се празником, суботом и недељом уз ручак издаје сува вечера;
 • припрема за наставу, односно организовано учење за ученике од 16,30 до 18,30 часова;
 • издавање вечере од 18 до 20,30;
 • слободно време за ученике (које се може користити организовано и неорганизовано) од 18,30 до 21,30 часова;
 • закључавање улазних врата у 21:30
 • припрема за ноћни одмор од 22,00 до 23,00 часова;
 • ноћни одмор од 23,00 до 06,30.
 • обавезно гашење светла по собама у 23,00 сата;
 • због појачаних мера заштите здравља ученика и запослених и у циљу сузбијања заразне болести COVID 19 посете су строго забрањене, такође забрањене су и посете по собама између ученика унутар Дома.
 • Због појачаних мера заштите здравља ученика, ученици су обавезни да свако јутро и увече (личним топломером-без живиног стуба) самостално мере температуру и уколико имају повишену температуру и друге симптоме болести да одмах о томе обавесте дежурног васпитача.
 • У току вечерњег обиласка дежурни васпитач (бесконтактно) мери ученицима температуру и евидентира.
 • Напуштање Дома и одлазак кући дозвољен је уз сагласност групног васпитача, што се евидентира у Књизи евиденције о дневном дежурству.
 • Након доласка од  у Дом ученик је дужан да се јави дежурном васпитчу,који му том приликом мери температуру (бесконтактно)  и евидентира.
 • Пре и после одласка на лекарски преглед ученик се јавља дежурном васпитачу.
 • У току ноћи помоћ болесном ученику обезбеђује одговорно лице у Дому, дежурни васпитач и радник на обезбеђењу.
 • Одсуство болесног ученика из школе правда лекар или родитељ.
 • Боравак ученика у установи, треба да буде усклађен са обавезама које имају у школи, у смислу непосредне наставе и испитивања. Од изузетне важности је да се сви ученици, у време када нису у установи или када бораве код куће, понашају одговорно и поштују све препоручене епидемиолошке мере.
 •  Родитељ не сме да пошаље дете у дом уколико има било какву сумњу да ученик има симптоме COVID-a 19, повишену температуру, као и симптоме било које друге болести.
 • Ученици су дужни да строго воде рачуна о својој личној хигијени, често прање руку уз обавезно коришћење средстава за дезинфекцију, нарочито на улазу у објекат, трпезарију и друге просторије где се очекује већа циркулација ученика.
 • У циљу спречавања ширења вируса, ученици су дужни да носе маске у објекту (маске за ученике обезбеђују родитељи), а нарочито током кретања кроз заједничке просторије и током стајања у линији у трпезарији. У својој соби, напољу, у трпезарији током оброка, дозвољено је да се маска на кратко одложи. Због дужине експозиције и боравка већег броја ученика у читаоницама и вежбаоницама неопходно је носити маску све време.
 • Веома је важно да одржавају уредно своју собу према хигијенским нормама потребним за очувањем личног здравља, као и здравља других ученика у соби.
 • Неопходно је често проветравање соба и држање отворених прозора када год је то могуће.
 • Станари соба су дужни да се договоре о начину одржавање хигијене и реда у соби, што може бити регулисано на јединствен начин у Дому.
 • Станари Дома морају одржавати своје собе уредним, а уколико то не чине, чине дисциплински прекршај.
 • Забрањено је бацање било каквих ствари, предмета, смећа кеса са водом, просипање воде кроз прозоре, преко терасе соба.
 • Због појачаних мера заштите здравља ученика за време оброковања у трпезарији забрањено је окупљање већег број ученика на линији. Обавезно је држање прописане физичке дистанце од 1,5 метра.
 • Храна се издаје у трпезарији по утврђеном ритму и организовано је по систему послуживања и самопослуживања.
 • Неопходно је дежурство васпитача за време послуживања оброка.
 • Ученици су дужни да у трпезарију дођу прикладно одевени у складу  са прописаним кодексом одевања.
 • Ученици су дужни да у трпезарији одржавају ред и да се примерно понашају. Приликом узимања оброка, ученик је у обавези да се евидентира помоћу електронске картице.
 • Узимање хране преко реда није дозвољено
 • Забрањено је пушење у свим просторијама Дома.
 • Коришћење домске постељине је ОБАВЕЗНО!
 • Коришћење електричних уређаја(кафе кувала, пегли...) у собама је строго

               забрањено!

 •  Држање хране по собама није дозвољено!

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.