Кућни ред


Овим Правилником Дома ученика средњих школа у Нишу, (у даљем тексту: Дом) уређује се време за извршавање ученичких обавеза, начин понашања и опхођења ученика и радника, пријем посета, коришћење слободног времена, чување инсталација и инвентара Дома, време за учење и друге активности.
Живот и рад ученика у Дому одвија се по следећој расподели времена:

 

6,30 буђење ученика
6,30–7,30 намештање кревета, доручак
7,30–8,30 сређивање соба
8,30–11,30 време за обавезно учење у просторијама које су за то одређене
11,30–15,30 време ручка, припрема за школу, слободно време
15,30–16,30 одмор
16,30–18,30 обавезно учење
18,30–20,30 време за вечеру, слободно време
20,30–22,30 време за слободне активности и забаву
22,30–23,00 припреме за ноћни одмор
23,00–06,30 ноћни одмор

 

  • Суботом уколико је нерадна и недељом буђење ученика је један сат касније, односно, доручак је од 8,30-9,30 сати, а остало време се третира као слободно време.
  • Нерадном суботом и недељом ученици се ангажују на генералном сређивању својих соба и ормарапод контролом васпитача.
  • Посете се примају у холу или ТВ сали.
  • Лице које посећује ученика може да уђе у собу ученика само уз дозволу васпитача који је тадана дужности, и евидентира се у књизи дежурних. За непоштовање покреће се дисиплински поступак.
  • Соба ученика је простор у коме он са другим ученицима спава, држи личне ствари и учи.
  • Ученици су дужни да им соба буде увек уредна, чиста и проветрена.
  • Простор за дружење ученика су ТВ сала, тенис сала, спортски терени, библиотека са читаоницом.
  • У собу ученика нико нема право да улази без посебне дозволе, а ни ученици из Дома немају право да улазе у собе других ученика.

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.