О нама


Дом ученика средњих школа у Нишу је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

У два објеката који су лоцирани у граду, током школске године смештени су редовни ученици нишких средњих школа који немају пребивалиште у Нишу. Услуге у оквиру основне делатности установе користи по конкурсу 305+32 ученикa, од којих значајан број похађа неку од школа за дефицитарна занимања. За време празника и распуста, када ученици не бораве у домовима, објекти се стављају у функцију смештаја организованих група, а неки од њих су организовани као „хостели".

Програмска служба осмишљава и организује различите спортско-рекреативне, културно-образовне и забавне програме како за ученике, тако и за друге кориснике објеката. Бави се пропагандом и маркетингом и попуњава све расположиве капацитете Дома.

Дом ученика у Нишу, од оснивања до данас, у локалној заједници био је присутан и афирмисан у мери која је условљена:

  • циљевима васпитно-образовног рада;
  • концепцијским променама друштва у односу на ове установе;
  • реалним потребама иинтерисима конкретне средине;
  • функционалног стања унутар саме установе и др.

Као један од најстаријих домова у Србији, са јединственом и богатом историјом, Дом је био познат и афирмисан у Нишу као Енглески дом. Скоро да није било просечно обавештеног нишлије који није знао седиште и делатност Дома. А било је и периода кад се у локалној заједницина Дом гледало као на установу која,обзиром да смешта ученике с подручја других општина, није био предмет интересовања локалне власти,односно локална власт је упућивала на општине из којих су долазили ученици. То су периоди кад је , мало ко у Нишу знао за Дом, за његову делатност. У локалној заједници Дом је често идентификован као установа за смештај деце без родитељског старања (уместо Дома"Душко Радовић") или установа за смештај деце са проблемима у развоју и понашању ("Завод за васпитање деце и омладине", Установе"Мара" и др.).


Посебан импулс у афирмацији Дома као установе институционалног образовања и васпитања, дао је нови Закон о ученичком и студенском стандардуи актуелни Програм васпитног рада у домовима,заснован на модерном концепту васпитања и савременом приступу појмовима друштвеног интереса.


Уз то, финансирање ученичког стандарда је стабилно, а побољшљње квалитета ученичког стандарда видљиво. Дом ученика је стално отворен за сарадњу и чинио је део локалне и шире заједнице, о чему говоре бројне посете локалних, републичких, али и иностраних гостију.Према доступним документима, Дом су посећивали: кнежеви, министри просвете, амбасадори и изасланици Владе Велике Британије, представници и председници Скупштине града Ниша, ресорни функционери града и други високи и уважени гости. Ученици и васпитачи дома су били гости престолонаследника Александра Карађорђевића и принцезе Катарине.
Дом има континуирану, успешну сарадњу са државним органима и институцијама, са Студентским центром, Стидентским културним центром, са здравственим, дечијим, просветним и спортсаким установама.


Са Црквом Св.Панталејмон, која је поклонила земљиште за изградњу „Енглеског дома", сарадња се одвијала у различитом степену, у зависности од историјских односа власти и Цркве. У последњој деценији сарадња Дома са Црквом је добра и одвија се кроз више активности.
Дом остварује успешну сарадњу и са локалним привредним предузећима, предузетницима, банкама и др. у бројним активностима и помоћи коју пружају Дому.

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.