Подаци о установи


 

Назив: Дом ученика средњих школа Ниш
Седиште: Ниш, Косовке девојке 6
Директор: Михајло Марковић
ПИБ: 100620992
Матични број: 07174845
Текући рачун 840-574667-11
840-574661-29
Тел: 018/ 4-212-051
Тел/Факс: 018/ 4-575-833
email: domucenikanis@gmail.com

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.