Информације о потребној документацији за упис са условима конкурса


 

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ   УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

Дом ученика седњих школа – Ниш ул. Косовке девојке бр.6. тел. 018/4575 - 833, 4212-051 , 4575-832 и  e-mail: info@domnis.edu.rs и интернет адреса : www.domnis.edu.rs  има смештајни капацитет од 341 местo . Установа у оквиру својих смештајних капацитета-до 10% од расписаног броја, наменски опредељује за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:         

-   за прву расподеу: од 12. до 24. јула 2021. године.

сваког радног дана и суботом од 8 до 14 часова

-   за преостала слободна места:од 24. до 27. августа 2021. године.

-  за осетљиве друштвене групе,   за оне који нису добили смештај у првој расподели: од 24. до 27. августа 2021. године

Потребана документа можете преузети кликом на следеће линкове:

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.