Огласи


Оглас о поновном прикупљању писмених понуда ради двања у закуп дела непокретноси у ул. Београдска бр. 10

Оглас о поновном прикупљању писмених понуда ради двања у закуп дела непокретноси у ул. Београдска бр. 10

Оглас о издавању дела непокретности ( складиштеног простора) у ул. Београдска бр. 10

Оглас о издавању дела непокретности ( складиштеног простора) у ул. Београдска бр. 10

Одлука о давању непокретности у закуп непосредном погодбом

Одлука о давању непокретности у закуп непосредном погодбом

Оглас о поновном прикупљању понуда ради давања у закуп непокретности

Оглас о поновном прикупљању понуда ради давања у закуп непокретности

Оглас о поновном прикупљању понуда ради давања у закуп непокретности

Оглас о поновном прикупљању понуда ради давања у закуп непокретности

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.